Poslech
Studio STOP
18. října  2007  

Rozhovor se Zdeňkem Škromachem

Zdeněk Škromach - Foto: Marián Vojtek

Zdeněk ŠkromachFoto: Marián Vojtek

Dnes přijal pozvání do studia místopředseda ČSSD a předseda sněmovního výboru pro sociální politiku Zdeněk Škromach.

Petr HOLUB, moderátor -------------------- A začněme zcela aktuálně. Sněmovna začala projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Počítá se se schodkem téměř sedmdesát jedna miliard korun. Opoziční poslanci ovšem rozpočet kritizují. Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek ho například označil za truchlivý. Podle komunistů rozpočet destabilizuje veřejné finance. Přestože koalice nemůže počítat s hlasy sociálních demokratů a komunistů, ministr financí Miroslav Kalousek věří, že rozpočet v prvním čtení projde. 

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/ /ukázka/ -------------------- Já jsem optimista a rozpočet je maximum možného. Dokázali jsme dodržet onen parametr méně než tři procenta deficitu veřejných rozpočtů a přitom jsou dostatečně pokryty všechny rozpočtové i politické priority vlády, jak investice do infrastruktury, do vědy a výzkumu. Domnívám se, že všichni racionální poslanci musí podpořit tento návrh rozpočtu v prvním čtení a věřím, že těch racionálních poslanců bude většina. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Jiří Paroubek opět ujistil, že sociální demokraté pro tento rozpočet ruku nezvednou. 

Jiří PAROUBEK, předseda ČSSD /ukázka/ -------------------- Tento rozpočet vychází z té takzvané reformy, která je pro sociální demokracii zcela nepřijatelná, a proto nemůžeme takovýto rozpočet, který je postaven na úsporách dětských přídavkům na úsporách ve školství. My prostě takovýto rozpočet nemůžeme podpořit. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Pane Škromachu, jak jsme slyšeli, ČSSD tedy rozpočet odmítá. Znamená to také, že nesouhlasíte s navrženou výší rozpočtového schodku, o níž se tedy bude hlasovat zřejmě za týden a měl by být vyšší nebo nižší? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Ten postoj není ani tak ve schodku. Ten samozřejmě by měl být nižší. Samozřejmě problém je v tom, že státní rozpočet si uřízl na straně příjmové a každá slušná rodina, když chce snížit deficit, to znamená, zadlužení, tak v první řadě bude hledat na výdajové stránce a teprve potom bude, tak si řekne: Tak dneska bych mohl pracovat třeba i za méně peněz. A stejně tak je to u toho rozpočtu. Zkrátka na jedné straně se získávají peníze z důchodových prostředků, které se vyberou, z nemocenského, z rodin s dětmi, ze zdravotně postižených, ze školství, a na druhé straně vlastně peníze zůstávají v kapsách těch nejbohatších spoluobčanů. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Pane Škromachu, doporučíte tedy změnit některé kapitoly rozpočtu? Budete se chovat racionálně, jak vás k tomu vyzývá ministr financí, pan Kalousek? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak pan Kalousek jako správný lidovec vždycky byl u všeho, kromě jednoho období, kdy tady byla opoziční smlouva a kdy tedy to bylo asi nejtěžší období od roku 1918 pro lidovce, takže pan Kalousek určitě ví, o čem mluví. Ale myslím, že on sám se nikdy moc racionálně nechoval v těchto věcech a z naší strany samozřejmě by to bylo možné, ale ten rozpočet jsme nepřipravovali. Ten připravovala tato vláda a zřejmě počítá i s podporou svých poslanců, čili s tou většinou, která dala vládě důvěru. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Pak jsou tam ti dva poslanci, přeběhlíci z vaší strany, pan Melčák a pan Pohanka. Už máte nějaké zprávy o hnutí jejich myslí, podpoří nebo nepodpoří rozpočet? Pokud vím, tak tvrdili, že se budou rozmýšlet. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak vzhledem k tomu, že jsou víceméně existenčně životně závislí na tom, aby tahle vláda vytrvala celé volební období, tak předpokládám, že jim nic jiného nezbude. Na druhé straně musím říct, že teď i na podnět z naší strany jednají s odboráři o tom, že by bylo možné posílit v rozpočtové kapitole tu část, která se týká vlastně platů zaměstnanců ve školství, což považujeme za klíčové, protože, jestliže stát chce šetřit a chce šetřit na vzdělání, a přitom bude investovat výrazně více finančních prostředků například do betonu, čili do staveb, dálnic a podobně, což je také potřebné,ale v porovnání tedy s tou oblastí školství jsou to už víceméně, to se jedná o prostředky v řádu jednoho, dvou miliard, a pokud by tito přeběhlíci podpořili toto, tak si myslím, že by to bylo dobré. Zkrátka a dobře, opozice je koalice, je rozdíl dvou hlasů dneska a každý hlas pro opoziční návrh je dobrý. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Takže tedy budete ve druhém čtení požadovat, aby rozpočet navýšil prostředky na mzdy učitelů, budete chtít ještě nějaké další změny? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- I celkově, pokud jde o státní správu, protože říkat tak, jak to říká pan premiér Topolánek, nebo pan ministr Kalousek, že sice navyšují platy ve státní a veřejné sféře pouze o jedno a půl procenta, ale že si to můžou zvýšit tím, že sníží počet lidí, a za situace, kdy vlastně nepředkládají žádné návrhy na toto snížení, tak je to prostě pro příští rok nereálné a ti lidi skutečně při té inflaci, která se předpokládá, že se přiblíží k pěti procentům, půjdou se svým reálným výdělkem dolů, a to si nemyslím, že by prospělo veřejné správě i státní správě z hlediska kvality, protože už dneska se ukazují problémy a tato vláda má problémy například s přípravou evropských projektů k tomu, aby bylo možné čerpat finanční prostředky právě třeba i proto, že prostě jí utíkají lidé, že se střídají hodně právě ti, kteří něco umí, znají jazyky a podobně, zkrátka a dobře, tahle vláda se v tomto chová velmi neracionálně. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- A kromě navýšení platů ve státním sektoru, budete chtít měnit ještě něco? Mluvil jste například o sociální sféře. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak jednoznačně by neměly být využívány prostředky, které se vyberou například na nemocenském pojištění na jiné účely. Tam je rozdíl více než deseti miliard korun mezi tím, co se vybere a vyplatí, a přitom je, stále se hovoří, že nejsou prostředky na nemocenskou. Proto tato vláda rozhodla, že příští rok se nebudou první tři dny nemocenské platit stejně tak jako že se sníží nemocenská jako taková, což nakonec nejvíc, jak se říká lidově, odskáčou lidé se středními příjmy, kteří nemají žádné sociální dávky, kteří žijí ze svého příjmu patnácti, dvaceti tisíc korun hrubého a kteří nedosáhnout na jiné kompenzace a tady to může samozřejmě vyvolat i poměrně velký výrazný tlak na zvyšování mezd a v konečné fázi ten rozpočet tak jak je postavený, může znamenat i to, že podnikatelé a živnostníci pochopí, že vlastně tahle vláda jim sahá do kapes tímto způsobem, protože oni budou vlastně nakonec nést náklady této reformy. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Takže vy byste nechtěli snižovat nemocenskou, chtěli byste zvýšit důchody. Kde by se na to v tom rozpočtu vzaly peníze, protože pak už nebudete moci měnit objem příjmů a výdajů? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Samozřejmě, že bohužel některé věci jsou nevratné, je to otázka například zvýšené daně z přidané hodnoty, protože to je významný příjem státního rozpočtu a velmi těžko by se nahrazoval do budoucna jinými příjmy. Za situace, kdy vlastně vláda odřízla některé přímé daně. Ale to už je věc jaksi zodpovědnosti té které vlády a samozřejmě tady si myslím, že si uvědomí i občan-volič, že nestačí chtít jenom změnu, ale že to přináší také určité rizika, určité náklady a to se momentálně odehrálo. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- A pokud byste tedy navrhli, aby se zvýšily výdaje v těch oblastech, o kterých jsme mluvili, kde byste nejspíše viděli ty možné úspory? Například skutečně do těch dopravních investic má jít téměř sto miliard. Je to od dvacet miliard víc než letos. Tam by se peníze našly? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- To je samozřejmě, že tady šetřit například na infrastruktuře v situaci, kdy vlastně není dostatečná, není asi ta správná cesta. Ten problém je jiný, kde ty prostředky získat. Protože vlastně v minulosti to bylo v rámci fondu dopravy, fondu bydlení. Mimo jiné kromě infrastruktury tato vláda na příští rok nepočítá ani s korunou na sociální bydlení pro města pro obce. Čili to je další velký zásek, který bude znamenat komplikace s bydlením pro lidi, pro tu sociální kategorii lidí, kteří potřebují skutečně bydlet v přijatelném nájemném za situace, kdy se nám nebude zvyšovat. Pokud jde o to, tak ty prostředky samozřejmě je potřeba také získat z fondu Evropské unie, ve které je poměrně víc těch financí a s tím se počítalo, že prostě dojde k určitým přesunům ve prospěch této skupiny. Za druhé tady se hovoří o tom, že nejsou peníze na důchody, že nejsou peníze na nemocenskou, že nejsou na sociální dávky a přitom, když se podíváte do rozpočtu, tak tahle vláda vlastně transferuje z příjmů, které si každý občan z nás platí na sociální, na zdravotní pojištění desítky miliard korun na jiné účely, než na co se peníze vyberou, de facto vlastně tím dokazuje, že daňová kvóta v Česku je jedna z nejnižších v Evropě, pokud jde o pojištění, tak tady dochází k určitému transferu a je škoda, že nedošlo například k realizaci zákona o nemocenském, který už schválila naše vláda, který je odsunut a který mohl přinést třeba do podnikatelské sféry úspory v řádu několika miliard. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Koalice ovšem tvrdí, že schválení rozpočtu pro příští rok je předstupněm nezbytných reforem, které se budou dále prohlubovat. Je o tom přesvědčen i místopředseda ODS a pražský primátor Pavel Bém. 

Pavel BÉM, místopředseda ODS, pražský primátor /ukázka/ -------------------- Já od začátku tvrdím, že kdybychom mohli snižovat daně rychleji, kdybychom mohli ten dluh nejenom zastavit, ale kdybychom ho mohli začít umořovat, kdybychom mohli víc šetřit na mandatorních výdajích a tak dále, takže by to prostě bylo lepší. Jinými slovy, kdyby ty reformy mohly být ještě hlubší, tak z mého pohledu by to samozřejmě bylo optimálnější. Ale my přece víme, že politika není věcí virtuálních přání, ale možností a prostě na ose současné křehké vládní koalice nebo křehké podpory této vládní koalice v Poslanecké sněmovně, toto je maximum možné. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Tak tolik místopředseda ODS Pavel Bém a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach sedí s námi ve studiu. Možná byste přeci jen s koalicí s vládou souhlasil v tom, že ty reformy jsou nutné, že potřebujeme reformovat různé sféry ekonomického života. Takže souhlasíte s panem Bémem, že v podstatě tohle je předstupeň takový předskok a pak se již budou reformy vyvíjet racionálním hlubším směrem? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak samozřejmě, že reformy, ale sociálně přijatelné probíhaly už za vlád sociální demokracie ať už koaličních nebo menšinových a myslím si, že se podařilo ten systém stabilizovat. Já jenom uvedu důchodový systém, který byl v deficitu ještě před šesti, sedmi lety, dneska je v určitém přebytku a vytváří vlastně na důchodovém účtě, řádově desítky miliard korun, které bude možné použít například pro důchodovou reformu. Pan místopředseda Bém si sám sobě protiřečí, když říká: Na jedné straně snižujme daně, na druhé straně musíme drakonicky snižovat výdaje a umořovat dluhy. Situace paradoxní může nastat nulové daně, žádné daně. Z čeho budou umořovány ty dluhy? A z čeho budou vlastně potom placeny sociální služby, které potřebuje naprostá většina občanů? Pět procent nejbohatších občanů České republiky je schopno si zaplatit vlastní školy, vlastní ochranku, privátní kliniky, ale devadesát pět procent občanů prostě je závislé na kvalitě veřejných služeb. To si myslím, že v Česku zatím nikdo moc neřekl a nakonec, řekněme si to jednoznačně. Pan Bém opět nemluví pravdu, protože jeho strana a jeho vláda pro příští rok nesnížila daně. Ona zvýšila dokonce daňovou kvótu, protože občané budou platit víc. Ale otázka je, kdo. A tady vlastně a jeho filosofie je prakticky zrušit nebo maximálně snížit přímé daně, to znamená, ta daně, které jsou schopny rozlišovat výši příjmů občanů a plošně postihnout nepřímými daněmi všechny. Čili to, co dneska ušetří možná deset, možná patnáct procent nejbohatších občanů Česka, je to řádově asi dvacet, třicet miliard korun na daních, tak vyrovná na nepřímých daních, na zvýšení daně z přidané hodnoty těch devadesát, osmdesát pět, devadesát procent lidí, kteří musí bydlet, kteří musí jíst, kteří si musí posílat děti do školy, kteří musí platit za energie. To jsou velmi jednoduché počty a myslím si, že to jednoznačně ukazuje určitou necitlivost v té sociální situace občanů České republiky. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Vy tedy byste se s ODS shodli na tom, že je třeba snížit rozpočtový schodek, ale zcela jednoznačně odmítáte tu cestu, kterou toho chce ODS dosáhnout. Chtěli byste, aby byla sociálnější? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Jednoznačně. A nakonec tou cestou jsme šli, kdy vlastně jsme řešili výdajovou stránku, byť ne vždycky to bylo zcela populární. Ale na druhé straně na té příjmové stránce jsme spíše podporovaly daňové úpravy, které směřovaly k prorůstovým opatřením. Například pro daň právnických osob, která nejrychleji klesla za vlád sociální demokracie. Teď se hovoří o DPH. Vždyť právě za vlády sociální demokracie klesla ta základní sazba z dvaadvaceti na devatenáct procent. Byly sníženy některé nebo dány do nižší sazby například stravovací služby v hotelích, restauracích, abychom podpořili turistický ruch. Dneska se to vlastně všechno obrací. Myslím si, že hoteliéři a restauratéři si velmi dobře spočítali, kolik milionů a možná celkově miliard je bude stát tato Topolánkova reforma? 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Váš nástupce ministr Petr Nečas se chystá založit rezervní fond pro důchodovou reformu. ČSSD by raději peníze využila ke zvýšení penzí. Pane Škromachu, rezervní fondy není podle vás nezbytným předpokladem. Reformy a musím se zeptat, jak daleko vlastně dospěla debata o penzijní reformě. Věříte, že se strany v tomto volebním období dohodnou na nějakých konkrétních krocích? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Myslím si, že pokud jde o důchodovou reformu, která ostatně započala vlastně schválením nového zákona o důchodovém pojištění v roce 1995, který přinesl pro nás zlepšení, někde zase naopak některé nespravedlnosti, když takzvaní starodůchodci a novodůchodci, potom se prováděly některé parametrické změny toho celého systému. Prováděly se i v minulých letech. Čili ta reforma průběžně probíhá. Teď je ale potřeba najít způsob, jak ten systém znovu předělat tak, aby vlastně jsme řekli dnešním dvanáctníkům, třicátníkům, za jakých podmínek do toho důchodu půjdou a to co možná nejdříve. Další odkládání těch zásadnějších kroků by nebylo prostě zodpovědné vůči právě lidem těm, pro které ten systém je dělaný. Možný, že by si na to některá politická strana mohla nahnat preference, ale myslím právě, že si to všichni uvědomují, že to není nic moc, na čem by se daly vyhrát volby, protože po volbách by ta strana musela přehodnotit své postoje, kdy se slíbená tisícikoruna důchodcům ze strany ODS před volbama. Člověk si počítá. To jsou řádově desítky miliard korun, které prostě v tom rozpočtu v té době ani nebyly. Čili z tohoto hlediska si myslím, že i ta dohoda je možná. Pokud jde o tu otázku zvláštního fondu sociální demokracie, dokonce předkládá návrh zákona o samostatném důchodovém institutu, pojišťovně, která vlastně by byla oddělena od státního rozpočtu tak, aby bylo transparentní, co se na důchody vybere, je na důchody k dispozici. Nemusí se vyplatit. To je zase jiná věc. Ale pokud jde o to, tak my jednoznačně jsme počítali taky s tím, a myslím, že tam se i shodneme, že by do toho fondu, ministři financí to chtějí mít v rámci rozpočtu, by vlastně přišly peníze například ještě z budoucích privatizací, byť jich už moc nebude, což je škoda. Protože mohlo už v tom fondu být poměrně více. Stejně tak výnosy z kapitálových účastí například státu, například v ČEZ nebo v jiných organizacích, v jiných firmách, a tyhle prostředky by měly vlastně být určeny na transformační náklady důchodové reformy, které mohou vzniknout některými změnami vlastně v tom uspořádání důchodového systému. Čili v tom není zásadní problém. Ta otázka, že tady vznikla mimořádná situace pro příští rok, kdy vlastně vláda na jedné straně minimálně valorizovala důchody jenom podle nárůstu životních nákladů za minulé období a podle třetinového nárůstu reálných mezd za minulé období, ale nezohlednila ten příští rok ten nárůst, který nastane v rámci zvýšení cen, které prostě tady budou. My jsme to spočítali, že to například u kategorie důchodců může být řádově sedm set, až sedm set padesát korun oproti tomu stávajícímu stavu. A to je to, co kritizujeme, přestože tam je rezerva, že ta rezerva nebyla použita právě na to skokové řešení. Sice nebylo to mnoho, ale naše vláda příklad při vstupu do Evropské unie vyplatila mimořádný důchod tisíc korun všem důchodcům na případné náklady, které mohl vyvolat ten vstup a případně i zvýšení cen. Což se pak nepotvrdilo. Ale přesto se to vyplatilo dopředu. I když do budoucna podle takzvané povinné zákonné valorizace a tady bych chtěl připomenout zase, že to byla pojistka ještě v dobách Vladimíra Špidly, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí právě proti nástupu možných liberálních vlád, které by nemusely valorizovat ani o ten nárůst životních nákladů, takže jsme rádi, že zatím drží tato pojistka, ale máme obavu, že by vláda mohla podlehnout svodům právě šetřit na důchodcích a vypustit tuhle pojistku a valorizovat důchody méně než vlastně jsou životní náklady. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- A myslíte si, když necháme stranou valorizaci důchodů v příštím roce, že komise, která připravuje penzijní reformu, bude mít v dohledné době nějaký výstup? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Já jsem v tomto optimista, protože to započalo vlastně už za našich vlád, kdy tady byla takzvaná Bezděkova komise, která, si myslím, že vytvořila předpoklady pro takovou dohodu, myslím, pokračujeme v tom. Je škoda, že ta komise parlamentní nebo vládaní zastoupení parlamentních stran, kde začala pracovat dříve, ale myslím si, že teď jsme se dokázali shodnout na jakémsi dvanácti problémů, kde hledáme řešení a musím říct, že jak to vypadá, dost optimisticky, byť ve dvou případech je ten rozpor poměrně výrazný, že bychom mohli najít parametrické změny k novému roku, které by mohly být schváleny nebo dohodnuty s tím, že z naší strany ještě vznášíme určitou představu, že by měla být uzavřena širší rámcová dohoda i o dalších krocích důchodové reformy. To je otázka i připojištění, dalšího pilíři, případně hovoření o těch zásadnějších změnách a byli bychom rádi, kdyby do toho byli zataženi i sociální partneři. To znamená, odbory a zaměstnavatelské svazy, protože to jsou vlastně ti, kteří ten systém platí a stát je nějakým způsobem přerozděluje, takže myslím si, že by tam měla být dohoda i sociálních partnerů. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- A znamená to, když říkáte parametrické změny, že by se i prodloužil penzijní věk? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- To je taková ikona, kolem které ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Ale zajímá každého. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Srozumitelná, samozřejmě. Ale je zajímavé, že nejvíce zajímá většinou lidi, kteří už v důchodě jsou, to je, to je zajímavý poznatek z různých debat a diskusí. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Tak když vám bude pětadvacet, tak asi nemyslíte na tu dobu, až vám bude pětašedesát. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- A právě proto jsme přesvědčeni, že je potřeba lidem tyto věci říkat zavčas. Čili jestliže lidé by měli jít v pětašedesáti, na tom se nakonec shodlo všech pět parlamentních stran, byť to řekneme s určitými představami, jak a kdy by ten věk měl postupně narůst, ale když to oznámíme lidem, kterým je dneska dvacet, třicet let, s tím že budou vědět, že například si mohou v rámci různých životních pojištění, důchodových pojištění a podobně šetřit a našetřit si třeba i s pomocí zaměstnavatele daňově zvýhodněnými prostředky, například na předdůchod, že by mohli odejít i pět roků před důchodem a dostávat jakousi rentu do doby dosažení důchodového věku, což je naše představa, tak samozřejmě to je možné. Na druhé straně je potřeba to říct, že je nutné, aby vláda zajistila programy zaměstnávání lidí nad padesát, pětapadesát let. Protože nemůžete říct, zvýšíme věk, ale vy stejně práci neseženete. Čili to je docela zásadní otázka i problém. A v neposlední řadě, a to souvisí s tou širší dohodou. Je potřeba také říct, nejenom v kolika letech půjdete do důchodu, ale také za kolik půjdete do důchodu, to znamená, náhradový poměr, jak bude vysoký ten důchod a tu třetí vlastně, ten třetí vrchol trojúhelníka, to je kolik se bude platit na takový důchod, kolik to bude stát, a to jsou věci, na které zatím tyhle vládní návrhy neodpovídají. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- A v té komisi nebo parlamentní strany se na těch základních parametrech obecních, jak jste je teď naznačil, na tom se shodnou? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Dovolím si říct, že v zásadě na potřebě té změny ano. Dokáží se shodnout například i na tom, že ty systémy podpůrné by neměly být povinné, což si myslím, že je významné a dokonce se na tom shodlo všech pět parlamentních stran. Ovšem samozřejmě už ne vždy se shodují například na náhradovém poměru, který je velmi významný, protože jsou strany, které hovoří až o dvaceti procentech oproti stávajícím čtyřiceti procentům a zbytek z dobrovolného připojištění, to my třeba považujeme za něco, co je nepřijatelné, že jít ještě pod těch čtyřicet procent, které jsou dnes, by byl problém. Ale v součtu těch i podpůrných programů by ten důchod se měl blížit k těm sedmdesáti až osmdesáti procentům předchozího čistého příjmu. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Když už mluvíme o aktivitách vašeho nástupce, tak vy zase jako předseda celního výboru ve sněmovně to máte sledovat a komentovat. Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíte, a jestli to vidíte také tak konsensuálně, o řízené imigraci zahraničních pracovníků. Je to takzvaný projekt zelené karty. Nakonec následuje už i vaše aktivity. Vy jste také měli program pro pracovníky především z východoevropských zemí, kteří by se tady chtěli usadit, tak měli program, který jim usnadnil získat trvalý pobyt, to by se teď mělo rozšířit pomocí zelené karty. Souhlasíte tedy s tím pokračováním vašeho projektu? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak jsem rád, že i tato vláda, i pan ministr Nečas navazuje na tyto aktivity, protože česká rostoucí ekonomika a rostoucí české bohatství, řekněme to, že skutečně v porovnání s jinými zeměmi, Česká republika patří mezi ty šťastnější, tak že bez zahraničních zaměstnanců na trhu práce se neobjedeme. Ovšem zásadně je potřeba říci, že tito lidé musí pracovat za naprosto stejných podmínek jako čeští občané, aby nevytvářeli určitý dumping, čili jednak legálně a samozřejmě maximálně potlačovat nelegální zaměstnávání. Ale na druhé straně tady, já jsem přesvědčen o tom, že výrazně například formou, řekněme, nazývejme to třeba zelenou kartou, ale zkrátka a dobře zlepšení rychlosti podmínek získat trvalý pobyt, by měly být směřovány k lidem se středo a vysokoškolským vzděláním. U těch ostatních profesí bude dobře, když tito lidé pomůžou naší ekonomice, ale v situaci, kdy prostě pro ně nebude uplatnění, tak by se měli vrátit do své domovské země. To je věc, která samozřejmě má své důvody, protože v té oblasti nekvalifikované pracovní síly a teď hovořím o nekvalifikované pracovní síle z mimoevropského prostoru, protože v rámci Evropské unie, tedy Evropské unie, máme pracovní trh otevřen, čili sem mohou například přijít klidně pracovat Poláci, Rumuni, Bulhaři bez omezení. Toto se týká lidí na mimo vlastně hranice Evropské unie a tam mohou nakonec vznikat určité problémy. Podívejme se na Francii a na nepokoje, které tam vznikly právě s tím, že ta integrace za řekněme, hospodářského růstu je snadnější než když nastane určitá deprese v hospodářství a s tím je potřeba počítat a tam samozřejmě je potřeba k tomu přistupovat velmi opatrně a myslím si, že i tak jak jsem měl možnost hovořit s panem ministrem Nečasem, ani on nepočítá určitě s tím, že to budou řádově nějaké stovky, tisíc lidí, i když možná taková poznámka, když tady byl ministr práce z Číny a kdyby se bavili o tom, že na pracovním trhu nám bude chybět asi tři sta osmdesát tisíc lidí v příštích patnácti, dvaceti letech, tak položil takovou prostou otázku a říkal: A kdy mají přijít? 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- A mohlo jich přijít ještě mnohem víc z té Číny. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- To je pravda. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Takže ten program se vám zdá víceméně rozumný. Jenom si nejste úplně jist, jestli usnadňovat trvalý pobyt těm méně kvalifikovaným, co nemají třeba maturitu? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Jednoznačně, protože tady, myslím, že by mohla vznikat skutečně nekalá konkurence na pracovním trhu a navíc by tam měla být větší pružnost v tom, že když je budeme potřebovat tak pracovat přijít mohou, ale to co si myslím, že je potřeba ještě tedy podpořit, například s čím už se začalo tedy i za našich vlád, aby vlastně se odbourali prostředníci. Protože to jsou například z Ukrajiny nebo z dalších zemí vlastně organizace, které jakoby vybírají od těch lidí nějaký zřejmě desátek za to, že jim zajistí práci. Tam si myslím, že by mohly i naše zastupitelské úřady možná přispět tím, že bychom měli jakýsi detašovaný úřad práce, který by vlastně těm lidem zjednodušil vlastně získání pracovního povolení a možnost dostat se na pracovní trh do České republiky. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Za první pololetí letošního roku podle statistického úřadu přibylo třicet pět tisíc zahraničních zaměstnanců. Ti myslím rozdíl mezi těmi, co přibyli a těmi co ubyli, takže skutečně je to poměrně rychlý nárůst. Myslíte si, že je potřeba ještě podněcovat cizince, aby jich sem chodilo víc? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak, jak jsem říkal. Myslím si, že je potřeba u, jak se říká, přelívání mozků, čili získávání lidí s vysokou kvalifikací, protože bohužel ta realita je ta, že z Česka lidé odcházejí z Evropské unie do Spojených států a ten koloběh se takhle vrací, čili tam jednoznačně. Právě určitou obavu mám u těch nekvalifikovaných profesí, kdy by to mohla být do budoucna taková časovaná bomba, která by mohla vybouchnout. I když na druhé straně je potřeba říci, že například na posledním veletrhu v Brně, kde byly stavební firmy, tak hovořily právě o tom, že už dneska je ten trend trošku i jiný, že odchází slovenští pracovníci, odchází někteří Ukrajinci do Ruska, protože tam se cítí jako rovnoprávnější. Na Slovensku začal určitý hospodářský boom po nástupu Ficovy vlády. Takže tady si myslím, že jako bude potřeba hledat také jiná řešení. Například motivace českých zaměstnanců a mnohdy právě třeba i té skupiny padesátníků, pětapadesátníků, kteří jsou výrazně loajální, jsou rádi, že tu práci mají. Mají už odrostlé děti, že i tohle vezmeme a to si myslím, že pracovní trh v Česku ještě neumí využít, protože to je určitá riziková skupina a přitom jsou tam odborníci, kteří mohou doplňovat mladé kolektivy a dovolím si říct, že i zvyšovat jejich výkon. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Dnes hovoříme s místopředsedou ČSSD Zdeňkem Škromachem a tážeme se. Jak dlouho bude vaše strana váhat s jmenováním kandidáta na prezidentský úřad? Čas se krátí, že, pane Škromachu? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak čas se krátí, ale zase na druhé straně volba je až příští rok, myslím, že v únoru a v březnu. Podle toho, jak se bude rychle odvíjet a tady, myslím, že sociální demokracie přijala postoj, že by chtěla změnu v osobě Václava Klause, ale pravda je, že najít za situace, kdy ODS má v Senátu většinu, což zajišťuje víceméně hladkou volbu Václava Klause v Senátu, za situace, kdy senátoři ODS podpoří svého stranického kandidáta. V Poslanecké sněmovně jim prakticky chybí asi jedenáct hlasů na stejnou situaci, takže tam se velmi těžko hledá kandidát, který by měl reálnou šanci uspět, to znamená, že by musel získat podporu sociálních demokratů, komunistů, zelených, lidovců, nezávislých senátorů. Je to velmi složité takového kandidáta nejít. Nakonec se to projevuje i v těch kandidátech, kteří se teď objevili, pan profesor Pačes, pan Švejnar ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Tak se vám představili, kdo by se vám líbil, pane Škromach, vám osobně? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak mně osobně asi názorově nejblíže je asi pan Dienstbier. Na druhé straně asi bych řekl, v případě, že by získal podporu i komunistů, tak by měl asi největší šanci na úspěch i pan profesor Švejnar, protože by dokázal zřejmě získat i hlasy některých nespokojených poslanců či senátorů za ODS vůči Václavu Klausovi. Na druhou stranu asi by bylo velmi zajímavé hovořit o kandidátu sociální demokracie, tak to není žádný z těch tří. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- A kdopak to je? Vy máte nějaké eso v rukávu? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Ne. Bylo by samozřejmě možné jít do toho souboje s tím, že to je kandidát sociální demokracie, který ovšem nebude mít podporu ostatních stran. Možná, že by důstojně tu volbu odehrál, ale dal by velkou šanci Václavu Klausovi na zvolení, a proto sociální demokracie hledá nějaké řešení. Ale musím říct, že tak jak ubíhá čas, tak samozřejmě ta situace se trošku zhoršuje a přiostřuje, protože ve chvíli, kdy budou nominování už dneska třeba zmínění kandidáti, tak najít v tajné volbě nějakou stoprocentní podporu pro kteréhokoliv z těch vlastně jakoby cizích kandidátů, byť podpořených sociální demokracií, bude velmi složité. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Já jsem si právě říkal, jestli neváháte po, řekněme, nemilých zkušenostech z minulé prezidentské volby. Tehdy nehlasoval klub ČSSD jednotně pro kandidáta sociální demokracie. Pro vaší stranu to znamenalo takové řekněme, dlouhodobé trauma či rozkol, který se velmi obtížně překonával. A nemáte teď obavy, že když se ten kandidát nevybere úplně dobře, takže se opět poslanecký klub a senátorský klub rozštípnou a nastane něco podobného jako v roce 2003? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Jistěže je ta zkušenost, kdy tenkrát předseda strany Vladimír Špidla se nedokázal ztotožnit s kandidátem, bývalým premiérem Milošem Zemanem a pak se nedokázal za něj jednoznačně postavit a pak tím pádem i ta strana ... 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Ale nebyla to jenom vina pane Špidly? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- To nejde o vinu, ale vždycky největší odpovědnost je předseda strany. A jestliže předseda strany nemá jasno, že kandidát, který je za sociální demokracii kandidátem sociální demokracie, tak samozřejmě je to problém a to ale nemá cenu se k tomu vracet. My už jsme si ty věci stokrát vyříkali. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Takže už jste se z debaklu vzpamatovali? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Já myslím, že to je vidět i na volebních výsledcích a že po té krizi vlastně střídání premiérů před těmi asi třemi, čtyřmi lety, kdy to byl vlastně Špidla, Gross, Paroubek, se tady vystřídaly tři vlády, takže si myslím, že ta situace dneska je stabilnější. Ale pravda je, že zatím taková ta opatrnost vedla k tomu, že toho kandidáta skutečně vyprofilovaného nemáme a že stále se snažíme vyjednávat s ostatními politickými stranami tak, aby ta reálná zvolitelnost protikandidáta byla. Já to si dovolím říct prostě, je to otázka výběru mezi dvěma zly, větší nebo menší. Prostě buď Klaus anebo někdo jiný. To už nestojí ani před tím, že to bude prostě typický sociální demokrat, protože ten za téhle situace nemá šanci získat podporou v Poslanecké sněmovně a ani v Senátu prakticky, takže z toho hlediska jako i ta taktika, která nemusí vždycky vypadat jako zrovna nejrozhodnější, ale je to hledání možného v rámci dvou zel, které by mohlo být menší. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Dnes již citovaný místopředseda ODS, pražský primátor Pavel Bém k tématu podotýká: 

Pavel BÉM, místopředseda ODS, pražský primátor /ukázka/ -------------------- Pan Paroubek by se mohl podívat do své vlastní strany, aby si uvědomil a zanalyzoval, co se například stalo po té předchozí, pro ně sociální demokraty, neúspěšné prezidentské volbě a co to vlastně odstartovalo za politik pád sociální demokracie a jak ten politický pád nakonec dopadl a to jediné štěstí, které tehdy sociální demokraté měli, no tak to byla vazalská smlouva, kterou uzavřel nikoliv v rámci koaliční dohody, ale přece kterou uzavřeli s komunisty v Poslanecké sněmovně, která nakonec podržela všechny ty pády, rozpady vlád a odchody premiérů a ministrů a já nevím, koho ještě, protože ODS může se stoprocentní jistotou garantovat, že žádnou takovouhle vazalskou smlouvu s komunisty neudělá, tak si myslím, že ta situace určitě je poměrně významná, závažná. Já jsem přesvědčen, že Václav Klaus je nejenže dobrým prezidentem, ale že bude zvolen i pro své druhé funkční období. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Proč myslíte, že ODS všichni zákonodárci budou úplně jednotní při volbě Václava Klause. ČSSD při té předchozí volbě nebyla. Sám jste nakonec naznačil, že případný neúspěch při současné volbě pana Klause, že by stranu rozvrátil? 

Pavel BÉM, místopředseda ODS, pražský primátor /ukázka/ -------------------- Já bych položil stejnou otázku, akorát v inverzi. A proč si myslíte, že by neměla být jednotná ODS. Vždyť Václav Klaus je dnes jediný nezpochybnitelný kandidát. Dokonce bych řekl, že se zatím žádný další protikandidát dnes nevyprofiloval. Navíc je to a byl to kandidát ODS. Navíc navzdory tomu, že dnes je nepochybně nadstranickým prezidentem, že je jakýmsi svorníkem, který přeci jenom přináší další přidanou hodnotu do české politiky. A je to vidět i na jeho důvěryhodnosti nebo důvěře ze strany veřejnosti, tak určitě platí, že je prostě ODS ideově, myšlenkově, politicky, názorově, světonázorově velmi blízko. Platí i to, že je politickou autoritou v zahraničí. I to by prezident měl být. Že je člověk, který má názor na řadu aktuálních témat ve světovém měřítku, prostě a jednoduše ODS moc dobře ví, že prostě není a nemůže vygenerovat lepšího kandidáta. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Říká místopředseda ODS Pavel Bém. Tak, pane Škromachu, vy jste se tady usmíval. Tak jak analyzujete slova Pavla Béma? Možná to začneme rozebírat. Jak je to s tou komunistickou podporou? Je téměř jisté, že Václav Klaus byl v té minulé volbě zvolen právě díky také hlasu některých komunistů. Už teď se říká, že emisaři ODS loví právě v poslaneckém klubu KSČM. Máte také nějaké takovéto informace z kuloáru sněmovny? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Ano, říká se, že právě pan místopředseda Pavel Bém jednal už s představiteli vlastně klubu KSČM, myslím, že paní poslankyní Levou a dalšími. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- A jak dopadl? Víte to také? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak u toho jsme nebyli. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- No, já myslím, že se povídá. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Ale já myslím, že ODS a KSČM k sobě nemají příliš daleko ve vnímání, dejme tomu, způsobu moci a ukazuje se to v takových krizových situacích, kdy místo dohody, řekněme, demokratických stran, o nichž často hovoří právě ODS, tak hledá vlastně takovou zkratku ke komunistům. A jenom jednoznačně chci odmítnout, že by jakákoliv sociálnědemokratická vláda v těch minulých volebních obdobích stála na komunistech. To je přece naprostý nesmysl. Byla postavena vždycky na koaličních smlouvách s Unií Svobody. Nakonec lidovci jsou dneska koaliční partneři ODS, kteří byli naši koaliční partneři a ta Zemanova vláda stála vlastně na určité podpoře či toleranci ODS, takže ta pozice je jasná. A pokud jde o pana prezidenta Klause, tak tady o nějaké nastavením lidskosti prostě nelze hovořit. Jednoznačně Václavem Klausem započalo období politických jasně profilovaných politicky profilovaných prezidentů, nakonec i jeho role po minulých volbách byla jednoznačná. Prostě prosadit ODS jako stranu, která sice vyhrála volby, ale jejíž jaksi schopnost vyjednávat byla velmi nízká. A je zvláštní, že právě Václav Klaus byl ještě v době takzvané opoziční smlouvy, hovořil o tom, že by v ústavě dokonce mělo být ustanovení, že jestliže nesestaví vítězná strana, dostává svoji šanci druhá strana. A dneska se chová naprosto jinak. Takže z tohoto hlediska a to je otázka i té budoucí volby. Já si myslím, že tady začalo období politicky profilovaných prezidentů a my bychom byli rádi, kdyby došlo ke změně, protože jestliže pan místopředseda Bém hovořil o tom, jak pan Klaus prospívá České republice, jo, prospěl v uvozovkách. Nakonec poslední neúspěch v Radě bezpečnosti, kdy Česká republika ztratila šanci na obsazení této pozice, tak byla údajně vyvolána i tím velmi svěžím vystoupením pana prezidenta Klause k otázce globálního oteplování, kde zřejmě jsme ztratili poslední šanci se do Rady bezpečnosti dostat. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Pane Škromachu, co udělá s ČSSD případné zvolení Václava Klause pro druhé funkční období? Budete to považovat za neúspěch a výsledek slabosti či špatné strategie? Bude například ohrožena role předsedy Paroubka? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- To si až tak nemyslím. Pokud by nenastal, řekněme, nějaký evidentní přechod části poslanců na podporu Václava Klause, což já osobně neočekávám. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Sociální demokraté ani jeden hlas? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Myslím si, že ne. Jsem o tom přesvědčen. Nemají důvod. V podstatě zatím se Václav Klaus choval vstřícněji ke komunistům než k sociálním demokratům v tom svém období úřadování v úřadu prezidenta republiky. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- A už znáte aspoň termín, kdy řeknete svého kandidáta? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Já myslím, že to není možné dlouho odkládat. Máme ústřední výkonný výbor, teď v listopadu někdy polovině, takže určitě tam by měla zaznít jasně, ne že by to byl kandidát sociálně demokracie, ale kterého z kandidátů bude sociální demokracie pro tu volbu podporovat, protože také to nemusí být poslední volba. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Řekněte mi, jak vlastně probíhají ta jednání se zelenými a s lidovci? Jde to ztuha? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak já jsem se těch jednání nezúčastnil. Ony probíhají na úrovni předsedů, protože jsou to opravdu velmi diskrétní a důvěrné rozhovory. Ta jednání samozřejmě jsou složitá. Nakonec u lidovců může hrát určitou roli i to, že pan prezident, ještě to bylo před prázdninami, dal vlastně milost jednomu z bývalých významných funkcionářů KDU-ČSL. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Za kterého orodoval Cyril Svoboda? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Přesně. Takže to nebude politická korupce, to je určitě náhoda v této době a ukazuje se nakonec, že některé organizace lidovců už tedy projevují podporu Václava Klause. Za té situace je samozřejmě velmi těžké vyjednávání a velmi těžko se hledá široká podpora pro některého z těch tří uvedených kandidátů. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- Vy, jak jsme se dnes bavili, vystupujete velmi konsensuálně, dokonce vyzýváte ODS k tomu, aby se také ona chovala trochu konsensuálněji. Nesouhlasili byste také s obchodem, který by vedl, dejme tomu, k normalizaci vztahů. A to, že předsedou sněmovny by se stal Jiří Paroubek a vy byste za to tolerovali vládu během předsednictví Evropské unie, což je v první polovině roku 2009. Šli byste do toho? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Jednak chci odmítnout obchody nebo nějaké kšeftování, protože v politice prostě jsou politické dohody, ale ty vychází z daného rozložení politických sil. A vždycky, když se něco někomu nehodí, tak řekne: Je to kšeft. Ale to by musela být tedy každá koaliční dohoda, každá politická dohoda na každém zákoně, protože vždycky někdo musí ustoupit a někdo na tom něco získá, ale musí to být vyvážené. Tady, pokud o to šlo, tak to byla vlastně věc, která se objevila před nedávnem s tím, že vycházíme z tradice, ve všech předsednických zemích to byla vláda, která oslovila opozici, aby v době předsednictví vlastně tady, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro nejlepší reprezentaci České republiky a z hlediska toho, že dneska vlastně tři nejvyšší funkce zastávají funkcionáři ODS, to je předseda Senátu, premiér a prezident, sociální demokracie nebo opozice má zastoupení pouze na úrovni předsedy Poslanecké sněmovny, tak jsme vycházeli logicky z toho, že by to měl být a bez ohledu na jméno předseda té nejsilnější opoziční strany. To byl jediný vzkaz s tím, že na to byla, řekněme, ne zrovna nejlepší reakce i mediální a vláda se nějak této iniciativy nechytila a myslím si, že je škoda, že vláda nevyužívá možnosti se opřít i o pozici v otázce zahraniční politiky, což ostatně naše vlády v minulosti dělaly a myslí si, že tady ta zahraniční politika byla výrazně konsensuálnější za vlád sociální demokracie, než je dnes. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Někteří dokonce hovoří o jakémsi nemorálním handlu, ale zůstaňme u těch politických dohod. Co by tomu říkal pan Vlček, který nyní sedí v čele Poslanecké sněmovny? Ten by vzal svá akta a vycouval z pracovny? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Já myslím, že tam není žádný problém. Vždyť se vraťme zpátky do toho období, kdy ta volba probíhala. Bylo by možné jiná řešení, prostě tohle řešení vzniklo na základě nějaké situace a možná by bylo dobré někdy si popovídat, jak vlastně to všechno probíhalo, co a kdo tam hrál za roli. Ale myslím, že Míla Vlček jako předseda ví, že prezentuje sociální demokracii, ví, že není nejvyšším představitelem sociální demokracie, což v minulosti bylo taky. Například Luboš Zaorálek tedy vlastně a tam si myslím, že se stala chyba. Možná, že kdybychom tenkráte dokázali najít způsob, že by tím představitelem byl Václava Klaus, tak možná dneska nebyl ani prezidentem. Čili vznikají určité situace a já myslím, že Míla Vlček do toho šel s tím že počítá, že se může situace změnit a že tam může dojít ke změně a že on sám patří mezi lidi v sociální demokracii, který je disciplinovaný a který ví, že prostě jsou tady, jestliže dojde k nějaké politické dohodě, která ale bude mít přínos pro sociální demokracii a pro občany České republiky, tak to bude řešení. Ovšem, pokud to začalo být pojímáno tak, že tím chceme řešit finanční situaci našeho předsedy, tak si myslím ,že v této chvíli je ta výměna nebo ta změna nehratelná a nakonec sociální demokracie už o tom nehovoří. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Tak už opustila ten návrh? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Určitě ano. Ale na druhé straně pravda je, že ze strany vláda reakce na, řekněme oslovení opozice ve vztahu k politice, zahraniční politice sociální demokracie v době předsednictví Evropské unie žádná tato iniciativa nebyla, čili vnímáme to tak, že vláda nestojí o to, vycházet dobře s opozicí v době předsednictví Evropské unie. 

Petr HOLUB, moderátor -------------------- ČSSD, jak naznačilo několik průzkumů veřejného mínění, rostou volební preference a teď ve veřejné oblibě předstihuje vládní ODS teď naposledy o pět procent. Kdybyste teď mohli s komunisty nebo také s jinými stranami, tím pádem ve sněmovně vytvořit pohodlnou většinu, kdyby nějaké volby tak dopadly. Jak chcete naložit s tímto kapitálem a proč si myslíte, že vám voliči teď dávají přednost? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Tak jednak bych byl velmi opatrný v hodnocení těch referenčních výzkumů. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Šampaňské zatím neotevíráte? 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- V žádném případě, já myslím, že je potřeba se držet hodně při zemi a počkat si, jestli to bude dlouhodobější trend nebo jestli to je prostě nějaká konjunkturální záležitost v těch daných okamžicích v reakci právě asi zřejmě na ty takzvané reformy vládní koalice anebo to bude dlouhodobější trend. Samozřejmě že je to příjemné. Na druhé straně by bylo nejlepší podlehnout tomu, že tedy bychom ty volby vyhráli a že už hledáme, jak sestavíme koalici. Já myslím, že sociální demokracie tady v několika, v minulých dvou volebních obdobích prokázala, že je schopna řešení někdy i překvapivá, ale najít řešení, která jsou pro občany přijatelná, a v konečné fázi myslím, že mnozí pochopili, že chtějí změnu po dvou volebních obdobích z vlády sociální demokracie, i když koaliční, ala nakonec možná dneska vnímají, že ta změna nebyla k nejlepšímu, že to, co s zdálo byť jistotou, nemusí být jistotou za jiných vláda, takže, pokud půjde o sestavování koalic, tak samozřejmě budeme hledat takové řešení, které by bylo vhodné, co nejvhodnější pro Českou republiku a samozřejmě takové řešení, kdy bychom dokázali prosadit co nejvíce z programu sociální demokracie. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- Uvádí host dnešního interview Studia STOP, místopředseda ČSSD a předseda sněmovního výboru pro sociální politiku Zdeněk Škromach. Děkujeme za váš čas, informace, názory. Na shledanou. 

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku -------------------- Děkuji, hezký večer a doufám, že se zase vrátí aspoň trošku hezké počasí a že ještě trošku se zahřejeme do těch Vánoc. 

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka -------------------- V to doufáme všichni. Loučíme se, na slyšenou. 

Texty neprocházejí korekturou. Autorizovaným přepisovatelem je Mediasearch. 

Autor:  Jana Šmídová, Petr Holub
 

Studio STOP:

protestující zdravotníci - Foto: Marián Vojtek

Zdravotníci opět protestují

 
ČEZ (ilustrační foto) - Foto: Filip Jandourek

Mezinárodní problémy ČEZ a domácí ceny elektřiny

 
Náhorní Karabach je stále předmětem sváru - Foto: Pavel  Polák

Po čtvrtstoletí konfliktu o stále neklidný Náhorní Karabach

 
Další články... nahoru
ROZHLAS.CZ

ZPRÁVY > Domácí | Zahraničí | Ekonomika | Sport | Zelená vlna | Počasí

STANICE > Radiožurnál | Dvojka | Vltava | Plus | Radio Wave | D-Dur | Jazz | Rádio Junior

TÉMATA > Komentáře | Věda | Kultura | Příroda | Historie | Životní styl | Média | Z rozhlasu

Plná verze | RSS | Kontakty | Podcasty | Mobilní aplikace
© 1997-2019 Český rozhlas