Poslech
Kontakty
 

Podatelna Českého rozhlasu

Dopisy - Foto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

DopisyFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Kontakt

Český rozhlas
Římská 13
120 00 Praha 2  

tel.: +420 221 551 111
fax: +420 224 222 223 

E-mail: podatelna@rozhlas.cz  

ID datové schránky: rnaadje
 

 
Provoz:
Pondělí a středa 7:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek 7:00 – 16:00
Pátek 7:00 – 15:00 

Možnosti doručení datové zprávy (podání v digitální podobě) 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat 

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně. 

Přijímané formáty datových zpráv 

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

Statické obrazové dokumenty:

Dynamické obrazové dokumenty:

Zvukové dokumenty:

Databáze: 

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD). 

Náležitosti doručování datové zprávy: 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání. 

Bezpečnost datové zprávy: 

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn. 

Potvrzení o doručení datové zprávy: 

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta. 

Autor:  Oddělení komunikace
 

Kontakty:

Kontakty - box Veřejné zakázky

 

Kontakty - box Obchodní aktivity

 

Kontakty - box Press

 
Další články... nahoru
ROZHLAS.CZ

ZPRÁVY > Domácí | Zahraničí | Ekonomika | Sport | Zelená vlna | Počasí

STANICE > Radiožurnál | Dvojka | Vltava | Plus | Radio Wave | D-Dur | Jazz | Rádio Junior

TÉMATA > Komentáře | Věda | Kultura | Příroda | Historie | Životní styl | Média | Z rozhlasu

Plná verze | RSS | Kontakty | Podcasty | Mobilní aplikace
© 1997-2019 Český rozhlas