Poslech
Historie Plus
2. července  2016  

Jan Hus do Kostnice pravděpodobně nešel z Krakovce, ale z Prahy

Ať už Jan Hus na Krakovci byl nebo nebyl, teď tam je - před časem byla odhalena socha Milana Váchy, který se pokusil zobrazit kazatele tak, jak asi nejspíš skutečně vypadal - Foto: David Hertl

Ať už Jan Hus na Krakovci byl nebo nebyl, teď tam je - před časem byla odhalena socha Milana Váchy, který se pokusil zobrazit kazatele tak, jak asi nejspíš skutečně vypadalFoto: David Hertl

Audio

Poslechněte si celý příspěvek

Přehrát

Ve čtvrtek 11. října 1414 se měl Jan Hus vydat na cestu do Kostnice. Vyšel z Prahy – nebo z hradu Krakovce? Nové objevy historiků nabízejí překvapivou odpověď, která možná „přepíše“ učebnice dějepisu.

Otazníky nad Krakovcem 

Dlouhá léta měli historikové jednoznačnou odpověď na otázky o posledních dnech Jana Husa v Čechách: pobyt na Kozím hrádku u Tábora, přesun na Krakovec nedaleko Rakovníka, několik krátkých návštěv v Praze – a potom odchod z Krakovce do Kostince. Kozí hrádek i Krakovec se staly součástí národní paměti a místem mnoha poutí, které začaly ještě za dob rakouského mocnářství a přetrvaly v různých formách dodnes, podobně jako poutě do Husova rodného Husince. 

 

Audio

Kastelán Jiří Šobek na Krakovci.

Přehrát

Rok 2015, kdy jsme si připomínali 600 let od smrti Jana Husa, je ale rokem, kdy historik Jan Krško z rakovnického archivu publikoval práci, která nejen dlouhodobý pobyt Jana Husa na Krakovci, ale především jeho téměř ikonický odchod z Krakovce do Kostnice, významně zpochybňuje – nebo přinejmenším k němu připisuje několik významných otazníků. 

Husité na Rakovnicku…? 

Věnceslav Černý: Husité obléhají Karlštýn - Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo

Věnceslav Černý: Husité obléhají KarlštýnFoto: Wikipedia, public domain - volné dílo

Jan Krško si na začátku položil otázku, která neměla vůbec směřovat k nějakému rozbíjení národních mýtů o Janu Husovi na Krakovci: „Zajímalo mne něco jiného: ten rozdíl mezi Táborskem a Rakovnickem. Vždyť je to tak nápadné! Jan Hus pobývá na Kozím hrádku u Tábora – a výsledkem je mohutná husitská vlna v jižních Čechách, Tábor se dokonce stává jakýmsi centrem hnutí. Jenže pro Krakovec nedaleko Rakovníka taková paralela neexistuje. Prakticky žádné revoluční nálady zde po smrti Jana Husa nebyly. Rakovník se nestal centrem nějakého hnutí, jako například města Louny, Žatec nebo Slaný,“ uvažuje Jan Krško. 

Právě toto zjištění jej vedlo k tomu, že začal velmi důkladně studovat všechny materiály, které se o pobytu Jana Husa na Krakovci zmiňují. 

Do Kostnice z Prahy 

Výsledky Krškova zkoumání ukazují, že k mnohému, co už léta přijímáme jako skutečnost, bychom měli připsat otazník. A možná ne jeden. Dlouhodobý pobyt Jana Husa na Krakovci je podle Krška – a především podle pramenů, které studoval – spíše méně pravděpodobný. 

Krakovec na Rakovnicku - Foto: David Hertl

Krakovec na RakovnickuFoto: David Hertl

Z jeho závěrů vyplývá, že mohlo jít o několik návštěv, nikoli pobyt, spojený (podobně jako na Kozím hrádku) s kazatelským působením v okolních obcích. Ještě víc než samotný pobyt na Krakovci zpochybňuje Krško odchod Jan Husa do Kostnice z Krakovce. 

„Z neznámých důvodů se už dlouhá desetiletí necituje věta z původních historických pramenů, ve které se vysloveně hovoří o tom, že Jan Hus se do Kostnice vydal z Prahy,“ říká Krško, podle kterého má i odchod z Prahy logiku. Jan Hus tam čekal na několik důležitých písemností a měl v Praze i některé klíčové schůzky. 

Kde je asi pravda 

 

Audio

Historik Jan Krško o Janu Husovi na Rakovnicku.

Přehrát

Kastelán Krakovce Jiří Šobek se možného „přepisování“ učebnic dějepisu nebojí: „S Janem Krškem jsme o té problematice už několikrát hovořili. Je dobře, že se v této věci stále bádá, že je to téma pro historiky – a snad nejen pro ně. Vždyť opravdu ne ve všem je jasno. I tak si ale myslím, že Jan Krško asi nepročetl úplně všechno. Ještě řada písemných pramenů určitě čeká na posouzení. Je to otevřené.“ 

Kamil Vladislav Muttich: Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici 1415 - Foto: Wikimedia Commons, lic. Public domain

Kamil Vladislav Muttich: Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici 1415Foto: Wikimedia Commons, lic. Public domain

„S Janem Krškem jsme o té problematice už několikrát hovořili. Je dobře, že se v této věci stále bádá, že je to téma pro historiky – a snad nejen pro ně. Vždyť opravdu ne ve všem je jasno. I tak si ale myslím, že Jan Krško asi nepročetl úplně všechno. Ještě řada písemných pramenů určitě čeká na posouzení. Je to otevřené.“ 

Jan Krško už s výsledky svého bádání seznámil odbornou i laickou veřejnost. Odbornou na vědeckých konferencích – jeho závěry tam byly přijaty vesměs kladně – a laickou prostřednictvím knížky Pět životů Jana Husa na Krakovci. „Reakce z regionu byly smíšené, řada jich byla negativních. Není se co divit, přítomnost Jana Husa na Krakovci se obecně přijímá jako danost, jako něco, co prostě bylo. V regionu je to silně zakořeněné,“ dodává Krško. 

Byl tedy Jan Hus na Krakovci, nebo nebyl? Názory Jiřího Šobka i Jana Krška si můžete poslechnout v pořadu Historie Plus.
 

Autor:  David Hertl
 

Historie Plus:

Rakouský fyzik Victor Franz Hess v koši balonu. V roce 1912 z něj objevil kosmické záření - Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0,  autor neznámý

Balonem za kosmickým zářením. Odkud se bere radioaktivita?

 
V závěru druhé světové války v Asii vyhlašuje Indonésie nezávislost a prezidentem nového státu se stává Sukarno - Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0,  autor neznámý

Sukarno a Suharto aneb Kdo je kdo?

 
V roce 1825 podnikl Johann první cestu do Francie a Anglie, kde se seznámil s tamní textilní výrobou - Foto: licence Public Domain, volné dílo, Peter Geymayer

Liebiegové z Reichenbergu a zázrak textilního průmyslu na Liberecku

 
Další články... nahoru
ROZHLAS.CZ

ZPRÁVY > Domácí | Zahraničí | Ekonomika | Sport | Zelená vlna | Počasí

STANICE > Radiožurnál | Dvojka | Vltava | Plus | Radio Wave | D-Dur | Jazz | Rádio Junior

TÉMATA > Komentáře | Leonardo - věda a technika | Kultura | Příroda | Historie | Cestování | Životní styl | Média | Z rozhlasu

Plná verze | RSS | Kontakty | Podcasty | Mobilní aplikace
© 1997-2018 Český rozhlas